Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
EN YAŞLI GRUPLARDA PRİMER VE SEKONDER KORUMA İÇİN STATİNLER: VAR OLAN KANITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bart WERBROUCK, Nele Van Den NOORTGATE, Mirko PETROVIC
Ghent University Hospital Service of Geriatrics BELÇİKA Hiperkolesterolemi, kardiyovasküler hastalık için değiştirilebilir bir risk faktörü olmasına rağmen, halen batı ülkelerinde yaşayan yaşlılar arasında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Primer ve sekonder önlenmesinde ilaçlar kolesterol düşürücü statin arasında kullanımı yaygın, orta yaşlı hastalarda aksine yaşlı hastalarda çalışılmamıştır. Kurulan vasküler hastalığı olan yaşlı hastalarda kullanılan altında ikincil önleme kanıtların artmasına rağmen, statinler hala. Diğer taraftan, primer önlenmesinde statinler yararlarını çok açık değildir. Bu nedenle, hiperkolesterolemi ile yaşlı hastalarda statinlerin sistematik kullanımı daha da araştırılması gerekir. Keywords : Yaşlı; Kalp Damar Hastalıkları/önleme ve kontrol; Hidroksimetilglutaril- CoA redüktaz inhibitörleri; Hiperkolesterolemi