Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ TEDAVİSİNDE ALFA BLOKER KULLANIMI
Ali ATAN, Yılmaz ASLAN, Altuğ TUNCEL
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Üroloji Kliniği ANKARA Benign prostat hiperplazisi'ne bağlı alt üriner sistem semptomları ileri yaş erkeklerde görülen yaygın bir ürolojik problemdir. Benign prostat hiperplazisi dinamik ve statik komponentler mesane çıkım tıkanıklığına ve alt üriner sistem semptomlarına neden olurlar. Günümüzde, benign prostat hiperplazisi için medikal ve cerrahi olmak üzere iki temel tedavi yöntemi vardır. Alfa blokerler ve 5-• redüktaz inhibitörü ilaçlar medikal tedavide en sık tercih edilen ajanlardır. Alfa adrenoreseptör blokerleri alt üriner sistem semptomlarının giderilmesinde önemli bir seçenektir. Bu ajanlar sempatik alfa 1 adrenoreseptör uyarısını bloke ederek prostat ve üriner sistemdeki düz kas tonusunu azaltır ve sonucunda mesane çıkımı gevşer ve idrar akım hızı iyileşir. Bu yazımızda alfa reseptör blokeri ilaçların kullanımı özetlemiştir. Keywords : Prostat; Prostat Hiperplazisi; Adrenerjik Alfa-Bloker