Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 3
TÜRKİYE'DEN, GERİATRİ BÖLÜMÜ OLMAYAN TIP FAKÜLTELERİ İÇİN ÖZGÜN BİR GERİATRİ MÜFREDATI ÇALIŞMASI
Demet KARADENİZLİ1, Şaban SARIKAYA2, Berna TANDER3
1Memorial Şişli Hospital Family Medicine Check Up Unit İSTANBUL
2Ondokuz Mayis University Medical Education and Urology Department SAMSUN
3Ondokuz Mayıs University Physical Theraphy and Rehabilitation Department SAMSUN
Giriş: Bu çalışmanın amacı Ondokuz mayıs Universitesinde 2005'te oluşturulan geriatri müfredatını ve sonuçta oluşan yapının, sürecin ve sonuçların değerlendirilmesini anlatmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu proje:1) Öğrenme hedeflerinin Tıp Fakülteleri Ulusal Çekirdek Eğitim Programı'na göre genişletilmesi ve geliştirilmesi, 2) Geriatri bloğunun gerçekleştirilmesi, 3) On eğitici ve 78 öğrenciden alınan geribildirimlerin değerlendirilmesi bölümlerinden oluşmaktadır.

Bulgular: Yetmişbir öğrenme hedefine göre sekiz probleme dayalı öğrenim (PDÖ) oturumu (dört senaryo), sekiz sunum, iki klinik beceri seansı yapılandırıldı. Tüm öğrenim aktiviteleri gönüllü doldurulan geribildirim formlarıyla değerlendirildi. Etik sunumu öğrenim hedeflerinin açıklığı açısından diğerlerine üstün bulundu (p=0.006). Üç senaryo, değerlendirme kriterleri açısından fonksiyonel bulundu. Birinci senaryo, neyi öğreneceğini bilmek (p=0.007), yeterli kaynağa ulaşmak (p<0.0001) ve genel değerlendirme(p=0.008) açılarından öğrenciler ve eğiticiler (p=0.03) tarafından eksik bulundu.

Tartışma: Çalışmamızın Türkiye gibi sınırlı kaynağa sahip ülkeler için geriatri müfredatı oluşturmada bir şablon görevi görebileceğini düşünüyoruz. Keywords : Geriatri; Eğitim; Tıp; Mezuniyet Öncesi