Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 3
TİNNİTUS VE SES KISIKLIĞI BULGULARIYLA ORTAYA ÇIKAN GLOMUS JUGULARE TÜMÖRÜ
Alptekin TOSUN
Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı GİRESUN Glomus jugulare tümörü temporal kemik üzerindeki jugular foramende, jugular bulbusdan çıkan ve orta kulağa yayılan, oldukça vasküler nöral kalıntı tümörüdür. Benign karakterde ve ender görülen bu tümör glomus tümörleri içerisinde gruplandırılır. Glomus karotikum, glomus vagale, glomus timpanikum ve glomus jugulareyi kapsayan bu hastalık grubu paraganglioma veya kemodektoma olarakta adlandırılır. Bayanlarda daha sık görülen bu tümör sıklıkla sol tarafta yerleşim göstermektedir. Yavaş ilerleyen ve semptomlarda geçici duraklama periyodları görülen glomus jugulare tümörü tanıda gecikmeye neden olmaktadır. 3 yıldır devam eden tinnitusu olan 62 yaşında bayan hasta, yeni gelişen ses kısıklığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Bu çalışmada tinnitusun ender sebeplerinden olan ve kranial sinir tutulumu nedeniyle yeni gelişen ses kısıklığına yol açan glomus tümörü, radyolojik görüntüleme bulgularıyla birlikte irdelenmiştir. Keywords : Glomus Jugulare Tümörü; Tinnitus; Tanısal Görüntüleme