Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
HEYDE SENDROMU: OLGU SUNUMU
Özay AYVAZ1, İrfan YAVAŞOĞLU2, Gürhan KADIKÖYLÜ2, Adil COŞKUN3, Zahit BOLAMAN2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, AYDIN
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, AYDIN
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı, AYDIN
Heyde Sendromu; ilk kez 1958 yılında Edward Heyde tarafından kalsifik aort stenozu ve gastrointestinal kanaması olan 10 hastada tanımlanmıştır. Bu sendrom kalsifik aort stenozu, edinsel von Willebrand hastalığı ve gastrointestinal kanamaya neden olan kolon ve çekumda anjiyodisplazi ile karakterizedir. 71 yaşında erkek hasta kliniğimize melena, hematokezya ve halsizlik yakınmaları nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde altı ay önce aort stenozu nedeniyle aort kapak replasmanı ve üç ay önce gastrointestinal kanama vardı. Kolonoskopik incelemeden sonra sigmoid kolonda çoklu anjiodisplazi saptandı. von Willebrand faktör düzeyi düşüktü. Hastaya Heyde Sendromu tanısı konuldu. Heyde sendromu aort kapak replasmanı, von Willebrand hastalığı ve intestinal anjiodisplaziye bağlı gastrointestinal kanamalı hastalarda düşünülmelidir. Keywords : Heyde Sendromu; Gastrointestinal Kanama; Anjiodisplazi; von Willebrand Hastalığı