Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 4
PARKİNSON HASTASINDA REJYONEL ANESTEZİ: OLGU SUNUMU
Filiz ALKAYA1, Pakize KIRDEMİR1, Tolga ATAY2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, ISPARTA
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, ISPARTA
Parkinson hastalığı bazal ganglionun substansia nigrasında dopaminerjik nöronların kaybı ile karakterizedir. Parkinson hastalığı istirahat tremoru, kas sertliği ve bradikineziye ek olarak postural reflekslerin kaybı ile birlikte klasik bir triad oluşturur. Parkinson hastalığı perioperatif morbiditenin önemli bir nedeni ve yaşlı nüfus ile cerrahi hastalarında postoperatif komplikasyonlar için majör risk faktörüdür. Anestezide kullanılan ilaçlarla anti-Parkinson ilaçlar etkileşime girebilir. Parkinson hastalığı olan hastaların optimal anestezik yönetimin genel mi rejyonel mi olması konusunda tartışmalar vardır. Özellikle kardiyopulmoner sorunları olan hastalarda sedasyon eşliğinde rejyonel anestezi genel anesteziye tercih edilebilir. Bu vakada 81 yaşında Parkinson sendromlu, kardiyak ve solunum sıkıntısı olan olgu femoral fraktür nedeniyle internal fiksasyon uygulanmak için operasyona alındı. Biz de ileri derecede pnömonisi bulunduğundan hastaya genel anestezi almasının riskli olduğunu düşündüğümüz için L4- L5 aralığından düşük doz selektif spinal anestezi uyguladık. Cerrahi işlem başladıktan 20 dk sonra hastanın ağrı duymayıp, huzursuzlanması üzerine propofol ile spontan solunumu korunarak sedasyon uygulandı. Hastanın operasyon ve anestezi süresince hemodinamik verileri stabil seyretti. Operasyon sorunsuz bir şekilde başarı ile tamamlandı. Keywords : Yaşlı; Parkinson Hastalığı; Rejyonel Anestezi