Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 3
Açık kalp ameliyatı geçiren yaşlı hastalarda ameliyat sonrası yoğun bakım
Hüseyin OKUTAN, Ali KUTSAL
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Isparta Günümüzde giderek artan sayıda yaşlı hasta açık kalp ameliyatı ile karşı karşıya kalmak durumundadır. Bununla birlikte, kalp cerrahisi sonrası artan morbidite ve mortalite riski nedeniyle yaşlı hastalar ameliyatı ihmal etmekte veya cerrahiye refere edilmemektedir. Kalp ameliyatların da başarıyı primer olarak belirleyen ameliyathanede başarıyla yapılan bir açık kalp ameliyattır. Ancak, ameliyat çıkışında durumları oldukça kötü olan bazı yaşlı hastalarda, postoperatif bakım uygun ve yoğun olduğunda, yaşamda kalım ve iyi uzun dönem sonuçlar elde edilebilir. Açık kalp cerrahisi ameliyatlarından sonra erken dönem bakım, vücudun kardiyopulmoner bypasa karşı verdiği inflamatuvar yanıt ile daha da komplike bir hale gelir. İnsan vücudunda tüm sistemlerde yaşlanma sürecinde bir takım değişiklikler görülür. Protokollerin kullanılması; yaşlı hastaların, bir dizi birbirinden ayrı ama birbiriyle ilişkili alt sistemlerden (kardiyovasküler sistem, pulmoner sistem, renal sistem, nöral sistem ve beslenme gibi) oluşmuş karmaşık bir bütün sistem olarak düşünülmesi ile kolaylaştırılır. Yaşlı hasta grubunda açık kalp cerrahisinin güvenle uygulanabileceği kanaatindeyiz. Yaşlı hastaların büyük bölümünde asemptomatik, rahat, yaşam kalitesi yüksek bir sağ kalım sağlanmaktadır. Bununla birlikte, açık kalp cerrahi uygulamalarından sonra başarı, ameliyat sonrası erken dönemde iyi organize olmuş, tecrübeli ve uygun bir bakıma bağlıdır. Keywords : Açık kalp cerrahisi, Yaşlılık, Geriatri, Yoğun bakım ünitesi, Yoğun tedavi