Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 1
Eritropoetin'in PC12 Hücre Hattında Amiloid-Beta Peptid İle Oluşturulan Nörotoksisiteye Karşı Koruyucu Etkisi
Şermin GENÇ, Mustafa AKHİSAROĞLU, Kürşad GENÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, İzmir
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı - İzmir
Eritropoetin (Epo), stroke, Parkinsonizm gibi akut ve kronik merkezi sinir sistemi hastalıklarının deneysel modellerinde tedavi edici etkinliği son yıllarda gösterilmiş bir sitokin-hormondur. Bu maddenin serum ya da büyüme faktörü yoksunluğu, kainik asid ya da glutamat ile indüklenen nörotoksisite, hipoksi gibi in vitro nöron hasarı modellerinde nöronları koruyucu etkisi de saptanmıştır. Bu çalışmada Epo'in PC12 hücre hattı kültürlerinde amiloid-beta peptid ile oluşturulan hücre hasarını önleyici etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Deneylerde sıçan feokromositoma PC12 hücre hattı hücreleri kullanıldı. Ekimin ertesi günü kültürlere 0. 1-1. 0 U/ml arasında değişen konsantrasyonlarda rekombinan insan ya da fare Epo eklendi. Bir sonraki gün ise kültür ortamlarına 1-10 mM arası konsantrasyonlarda amiloid-beta peptidin 25-35, 1-40, 40-1 ve 1-42 fragmanları konuldu. Amiloid beta peptid fragmanlarıyla 48 ya da 72 saat enkübasyonun ardından hücre canlılığı MTT testiyle, sitotoksisite LDH testiyle değerlendirildi. Apoptotik hücre ölümünü değerlendirmek amacıyla apostain ve DAPI nukleus boyaması yapıldı. Bu çalışmanın sonuçları Epo'in in vitro kültür ortamında amiloid beta peptid fragmanları ile oluşturulan hücre hasarını doza bağımlı olarak önlediğini gösterdi. Apostain boyaması Epo'in apoptotik hücre ölümünü azalttığını ortaya koydu. Amiloid-beta peptid Alzheimer hastalığının patogenezinde rolü olduğu düşünülen toksik bir ajandır. Bu maddenin PC12 hücreleri üzerine toksik etkisi daha önceki çalışmalarla gösterilmiştir. Çalışmamızın sonuçları Epo'in bu toksik etkiyi apoptotik süreci inhibe ederek kısmen önleyebildiğini göstermektedir ve bu ajanın kronik nörodejeneratif süreçlerin tedavisinde kullanılabileceğini düşündürmektedir. Keywords : Eritropoetin, Amiloid-beta peptid, PC12 hücre hattı, Apoptoz, Nörotoksisite