Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 1
Menopoz Öncesi ve Sonrası Kadınlarda Gözyaşı Fonksiyon Testleri
Özge İlhan SARAÇ, Sinan TATLIPINAR
Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Göz Hastalıkları Servisi, Ankara Bu çalışmada, menapozun gözyaşı fonksiyonları üzerine olan etkisini araştırmak amacıyla, menapoz öncesi ve sonrası kadınlara gözyaşı fonksiyon testleri uygulanmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Herhangi bir ön segment patolojisi, kuru gözü veya sistemik hastalığı bulunmayan 30 premenapozal ve 20 postmenapozal, toplam 50 kadın olgunun 100 gözüne gözyaşı kırılma zamanı (GKZ) ve Schirmer I testleri uygulandı. Yaşları 25-45 arası değişen premenapozal dönem olgular; 25-34 yaşlar arası Grup I, 35-45 yaşlar arası Grup II'yi oluşturmak üzere iki gruba ayrıldı. Kırksekiz ve üzeri yaşlardaki postmenapozal olgular ise grup III' ü oluşturdu. Schirmer I testi, grup I'de ortalama 26.6 ± 1.6 (13-45) mm, grup II'de ortalama 22.8 ± 0.9 (15-35) mm, grup III'te ortalama 15 ± 3.4 (10-20) mm olarak saptandı. GKZ ise, grup I'de ortalama 14.2 ± 0.3 (10-18) sn., grup II'de ortalama 13.3 ± 0.2 (10-18) sn., grup III'te ortalama 9.75 ± 0.4 (6-15) sn. bulundu. Grup I ve II arasında GKZ ve Schirmer I testleri açısından farklılık görülmezken, premenapozal olguların toplamı ile postmenapozal olgular karşılaştırıldığında, postmenapozal olgularda test sonuçlarında anlamlı oranda bir düşme olduğu saptandı. Sonuç olarak postmenapozal kadınlarda gözyaşı fonksiyon testleri üzerine yaşın etkisinin yanısıra menapozda ortaya çıkan cinsiyet hormonlarındaki değişimin de etkili olabileceği düşünülmüştür. Keywords : Menapoz, Gözyaşı, Gözyaşı Fonksiyon Testleri, GKZ, Schirmer I,