Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 3
HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA PİLATES VE YOGA YAŞAM KALİTESİNİ VE FİZİKSEL PERFORMANSI ETKİLİYOR MU? ÖN ÇALIŞMA
Özden ÖZYEMİŞCİ TAŞKIRAN1, İbrahim CİCİOĞLU2, Nasrin GOLMOGHANİ-ZADEH2, Ayşe DEMİR ATILGAN1, Emre BAĞCI2, Mehmet GÜNAY2, Fatma ATALAY1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ANKARA
2Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Meslek Yüksekokulu ANKARA
Giriş: Bu çalışmada huzurevinde yaşayan yaşlılarda Pilates ve yoganın, yaşam kalitesi ve fiziksel performansı etkileyip etkilemediği incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Huzurevinde yaşayan 58 yaşlıdan 36'sı Pilates ve yoga gruplarına rast gele dağıtıldı ve 22'si de kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Çalışma grubundaki kişiler, haftada 3 gün 8 hafta süre ile egzersiz eğitimine alındı. Egzersiz eğitimi öncesi, eğitimden hemen sonra ve 6 ay sonra; sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve fiziksel zindelik değerlendirildi.

Bulgular: Üç grup arasında Nottingham Sağlık Profili toplam puan farkı anlamlı farklı idi (p=0.007). Her iki egzersiz grubunda uyku (p=0.026) ve emosyonel reaksiyon (p=0.037) altskorları azaldı. Yoga grubunda el kavrama kuvveti (p=0.017) ve otur-uzan test puanları (p=0.019) eğitimden hemen sonra artış gösterdi. Ancak bu etkilerin hiçbirisinin 6 ay sonra devam etmediği görüldü.

Sonuç: Bu ön çalışmada; yoga huzurevinde yaşayan kısıtlı sayıda yaşlıda, sadece eğitimden hemen sonra uyku kalitesi, kuvvet ve esnekliği geliştirmiştir. 6 ay sonra incelenen parametrelerde değişiklik olmadığı görülmüştür. Keywords : Yaşlı; Egzersiz; Huzurevi; Yoga