Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 3
YAŞLI BİR HASTADA NONTROMBOTİK PULMONER ARTER EMBOLİSİ: KİST HİDATİK
Gülen DEMİRPOLAT1, Nurhan SARIOĞLU2, Bahar YANIK1, Erdoğan BÜLBÜL1
1Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı BALIKESİR
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BALIKESİR
Kist hidatiğe bağlı pulmoner arter embolisi çok nadir izlenir. İzole olgular bildirilmiş olsa da, genellikle karaciğerdeki bir lezyonun hepatik venlere veya vena kava inferiyora açılmasıyla ya da sağ kalpteki lezyonların embolisiyle oluşur. Hastalar kliniğe hemoptizi, dispne, göğüs ağrısı, kor pulmonale veya ani ölümle gelebilir. Tanı öykü, klinik bulgular ve bilgisayarlı tomografi görüntüleme ile koyulur. Bilgisayarlı tomografide pulmoner arterlerde dolum defekti veya tıkanma oluşturan tek veya çok sayıda kistik lezyon saptanır. Bu makalede çok sayıda akciğer lezyonu ve bilateral pulmoner arter embolisi olan 76 yaşındaki kadın hasta sunulmaktadır. Bu olguda pulmoner arter embolisinin vena kava inferiyorun karaciğerdeki lezyon tarafından invaze edilmesine bağlı olduğu düşünülmüştür. Keywords : Pulmoner Arterler; Pulmoner Emboli; Hidatidozis; Hepatik Ekinokok; Pulmoner Ekinokok