Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
GERİATRİK HASTALARIN İŞİTME CİHAZI MEMNUNİYETİNİN VE CİHAZLARIN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Özgül AKIN ŞENKAL1, Ayşen KÖSE2, Songül AKSOY3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ADANA
2Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ANKARA
3Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ANKARA
Giriş: Yaşlılıkta işitme cihazları tedavi için bir seçenektir ve modern işitme cihazları da yaşlı bireylerin günlük fonksiyonlarında işitme kaybının negatif etkilerini azaltmakta etkilidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada sensörinöral veya mikst tipte işitme kaybı olan 65 yaş ve üzeri işitme cihazı kullanan kişilerde Kısa Form- 36 Yaşam Kalitesi ölçeği ile işitme cihazı kullanımının kısa dönemde genel sağlık üzerine yaptığı etkiler belirlenmiştir ve Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit- Türkçe anketi ile işitme cihazı memnuniyeti değerlendirilmiştir.

Bulgular: İşitme cihazı kullanımı iletişim yeteneğini arttırırken, özgüveni sağlamlaştırmaktadır. unilateral işitme cihazı kullanımı % 75 sessiz ve iletişimin kolay sağlanabildiği ortamlarda fayda sağlamıştır. Arka plan gürültünün varlığında unilateral işitme cihazı kullanımı %63 konuşmanın anlaşılırlığında fayda sağlarken, işitme cihazının kullanılmadığı durumlarda oran %51 olmaktadır ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0.31). Kısa Form- 36 Yaşam Kalitesi Anketi'nin unilateral işitme cihazı kullanıcılarında genel değerlendirilmesinde, işitme cihazı kullanım süresinin yaşam kalitesi üzerine istatistiksel olarak etkisi bulunmamıştır (p<0.05).

Sonuç: İşitme cihazından memnuniyetin arttırılması için yine de binaural işitme cihazı uygulamalarının desteklenmesi gerekmektedir. İşitme kaybının derecesine bağlı olarak yardımcı dinleme cihazları (çevresel etmenler) için profesyonel yardım almaları gerekliliği vardır. Yaşlı bireylerdeki işitme cihazı uygulamalarında International Classification of Functioning çerçevesi ile holistik bir bakış açısı sağlanabilmektedir. Bu nedenle geçerli anket uygulamalarının geliştirilerek geriatrik bireyler için uyarlanması önerilmektedir. Keywords : Yaşlılık; İşitme Cihazı; Odyolojik Rehabilitasyon; Kişisel Memnuniyet