Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
DOĞAL HUKUK VE GERİATRİ: GÖZDEN KAÇAN BAĞ
Erdem İlker MUTLU
Hacettepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi-Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı ANKARA Yaşlı nüfus, kişisel sağlık durumlarını, sosyal ağlarını ve algı yeteneklerini kaybetme riski yüksek bir kırılgan sosyal gruptur. Bu nedenle, sosyoekonomik haklarının bir parçası olarak bu gruba sağlık hizmetlerine daha kolay erişim hakkı verilmelidir. Buna rağmen, çağdaş kamuoyunda, sağlık hizmetleri ve diğer sosyoekonomik hakların kamu otoriteleri önünde hukuksal zorlayıcılığı olmadığı kabul edilmektedir. Birçok anayasa ve uluslararası sözleşme, vatandaşlara sosyoekonomik haklar sağlarken ulusal hukuk sistemleri bunları tanımamak ve zorlayıcılık gücü vermemek konusunda direnmektedir. Bu çalışma, yaşlı nüfus gibi kırılgan grupların sosyoekonomik haklarının etik yanları yasa koyucular tarafından göz ardı edildiğinde mutlaka doğal hukuk yaklaşımının göz önüne alınmasını önermektedir. Böylece toplum sağlığı için tamamlayıcı bir hukuksal yaklaşım elde edilebilecektir. Keywords : Geriatri; Yaşlılar için Sağlık Servisleri/Mevzuat ve Uygulamalar; Yaşlılar için Sağlık Servisleri/Etik