Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
YAŞLI BİR HASTADA POTT HASTALIĞINA BAĞLI GELİŞEN PARAPLEJİ OLGUSU
Bahri TEKER1, Mehmet AĞIRMAN2, Tuğrul ÖRMECİ3, Mehmet TEZER4, Ali MERT5, Engin ÇAKAR2
1Nisa Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology ISTANBUL
2Istanbul Medipol University, Department of Physical Medicine and Rehabilitation ISTANBUL
3Istanbul Medipol University, Radiology ISTANBUL
4Istanbul Medipol University, Orthopedics and Traumatology ISTANBUL
5Istanbul Medipol University, Internal Medicine ISTANBUL
Spinal tüberküloz (Pott hastalığı) günümüzde halen bir çok ülkede önemli bir sağlık sorunudur ve ağır nörolojik kayıplara neden olabilmektedir. Pott hastalığına bağlı parapleji, hastalığın erken dönemlerinde yada yıllar sonra ortaya çıkabilmektedir. Genellikle torasik vertebralarda ortaya görülmekte, kemik yıkımı ve spinal kord basısına bağlı olarak da nörolojik bulgulara sebep olabilmektedir. Bu makalede, kliniğimize bel ağrısı ile yönlendirilen, Pott paraplejisi tanısı konan 73 yaşındaki bir hasta sunulmaktadır. Hasta daha öncesinde pulmoner tüberküloz tanısı ile takip edilmekte ve anti-tüberküloz tedavi almaktaydı. Hasta beş haftalık yoğun rehabilitasyon programından sonra bağımsız olarak yürüyebildi ve minimal bağımlı olarak taburcu edildi. Sonuç olarak yaşlı hastalarda travmatik olmayan spinal kord yaralanmaları ihtimali konusunda dikkatli olunmalıdır. Keywords : Parapleji; Spinal Tüberküloz (Pott hastalığı); Rehabilitasyon; Yaşlı