Turkish Journal of Geriatrics 2014 , Vol 17, Issue 4
DİYABETİK OLMAYAN YAŞLI BİR HASTADA SİPROFLOKSASİNİN NEDEN OLDUĞU HİPOGLİSEMİ: BİR VAKA SUNUMU
Dilek ARPACI1, Aysel Gürkan TOÇOĞLU1, Bilal Seyyid AÇIKGÖZ2, Ali TAMER2
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Endokrinoloji Kliniği SAKARYA
2Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği SAKARYA
Antibiyotiklerin yaygın olarak kullanılan bir sınıfı olan florokinolonlar, glukoz dengesini bozabilir. Böbrek yetersizliği olan non-diyabetik yaşlılarda florokinolon kullanımında (özellikle siprofloksasin) hipoglisemi hayatı tehdit edici olabilir. Seksen yaşında kadın hasta acil birimine hipoglisemi ile başvurdu. Hasta diyabetik değildi ve antidiyabetik ilaç kullanmıyordu. Üç gün önce idrar yolu enfeksiyonu için siprofloksasin almıştı. Hipoglisemik süreç boyunca hastanın insülin düzeyi baskılanmadı. Hastanın yatan hasta servisinde yapılan takiplerinde insülin düzeyi normal aralığa döndü. Serum kortizol düzeyi normaldi, ve pankreas görüntülemesi normaldi. Siprofloksasin kesildikten sonra başka hipoglisemi atakları olmadı. Doktorlar hipoglisemiye meyilli olan yaşlı hastalara florokinolon reçete ederken dikkatli olmaları gerekir. Ayrıca, açıklanamayan hipoglisemi durumlarında ilaç-ilişkili nedenler akla gelmelidir. Keywords : Yaşlı; Hipoglisemi; Siprofloksasin