Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 1
ALTMIŞ YAŞ ÜSTÜ İLERİ HALLUKS VALGUS DEFORMITELİ HASTALARDA YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ YAPILMADAN KOMBİNE CHEVRON VE BİRİNCİ PARMAK PROKSİMAL FALANKS KAPALI KAMA OSTEOTOMİ SONUÇLARI
Melih MALKOÇ, Özgür KORKMAZ, Adnan KARA, İsmail OLTULU, Ali ŞEKER
İstanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, İSTANBUL Giriş: Halluks valgus 1. metatarsın medial deviasyonu sonucunda birinci metatarsofalangeal eklemden subluksasyonu veya dislokasyonu olarak tanımlanır. Yaşlı hastalarda kronik ayak sorunları içerisinde %35,7'nin prevalans gösteren en sık görülen deformitedir. Bu çalışmada Nisan 2008 Aralık 2013 tarihleri arasında ileri halluks valgus deformitesi olan 15 hasta (23 ayak) değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahil edilme kriterleri yaş, ileri halluks valgus açısı ve ileri intermetatarsal açıdır. Altmış yaşın altında olan, takipleri olmayan, diğer ayak deformitesi olan, orta derece halluks valgus açısı ile intermetatarsal açısı olan ve ayak cerrahi hikayesi olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir.

Bulgular: Ameliyat öncesi hastaların ortalama halluks valgus açısı ve intermetarsal açıları sırasıyla 46,86° (45°-51°) ve 17.6° (13°-21°) olarak belirlenmiştir. Chevron ve 1 parmak proksimal falanks düzeltici osteotomileri sonrasında ortalama halluks valgus açısı ve intermetatarsal açı sırasıyla 21,6° (19°-24°) ve 12.6° (11°–14°) olarak belirlenmiştir. (p<0,05). Ortalama Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayakbileği skoru 35,8 (31-38) değerinden 89,8 (87-94) değerine yükselmiştir (p<0,05).

Sonuç: Çoğu çalışmada Chevron osteotomisi 50 yaş ve altı olan hastalarda önerilmesine rağmen, çalışmamızda yaş sınırlaması yapılmamıştır. Keywords : Halluks Valgus, Metatarsofalangeal Eklem, Osteotomi