Turkish Journal of Geriatrics 2015 , Vol 18, Issue 1
İSKEMİK İNMELİ BİR HASTADA BİSOPROLOLE BAĞLI DELİRYUM: BİR OLGU SUNUMU
Hasan Hüseyin KOZAK1, Ali Ulvi UCA1, Faruk UĞUZ2
1Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Department of Neurology, KONYA
2Necmettin Erbakan University, Meram Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, KONYA
Deliryum yaygın bilişsel bozukluk, hallüsinasyonlar, duygu-durum değişiklikleri ve uyku-uyanıklık döngüsünde bozulmalar gibi çok sayıda belirtiyi içeren yaygın bir nöropsikiyatrik klinik sendromdur. Hastaneye yatan tüm hastaların %10-30'unda görülmektedir. Ayrıca, Deliryum morbidite, mortalite ve sağlık hizmetlerinin kullanılmasında artmayı içeren kötü sonuçlarla ilişkili yaygın bir durumdur. Kognitif yetersizliğin etiyolojisi multifaktöriyel olarak düşünülse de, ilaçların da deliryumun önemli bir nedeni olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, bisoprololün neden olduğu akut deliryum tablosuyla gelen ve bisoprololün kesilmesiyle deliryum semptomlarının tamamen kaybolduğu bir hastayı sunuyoruz. Bisoprolol kardiyologlar tarafından hipertansiyon ve aritmi tedavisi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Beta blokör ajanların bazen santral sistemi etkilerinin olabildiği ve bu nedenle yaygın psikiyatrik sendromların istenmeyen bir nedeni olabildikleri belirlenmiştir. Keywords : Atrial Fibrilasyon, Bisoprolol, Deliryum