Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 1
SPİNAL DURAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜL: NADİR BİR PROGRESİF PARAPAREZİ NEDENİ
Ece GÜVENDİ1, Ayhan AŞKIN1, İdil AYSİN1, Neşe SARIKAYA1, Hikmet KOÇYİĞİT1, Volkan ÇAKIR2, Fazıl GELAL2
1İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Physical Therapy and Rehabilitation Department, İZMİR
2İzmir Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Radiology Department, İZMİR
Spinal dural arteriovenöz fistüller (sdAVF) omurganın nadir görülen, sekel bırakabilen ancak tedavi edilebilir vasküler malformasyonlarındandır.Genellikle 50 yaş üstü erkek hastalarda lomber ve torakal omurgada gözlenir. Hastalar genellikle yavaş ve progresif seyirli üst ve alt motor nöron lezyonları ile seyreden paraparezi kliniği ile başvururlar ki bu, spinal dAVF'nin diğer polinöropati ve miyelopati nedenlerinden ayırtedilmesini zorlaştırır. Mikrocerrahi teknikleri ve endovasküler embolizasyon mevcut tedavi secenekleridir. Hastanın prognozu tanı zamanı ve erken tedavi ile yakın ilişkili olduğundan spinal dAVF paraparezili hastaların ayırıcı tanısında mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 65 yaşında erkek hasta kliniğimize 3 aydır devam eden alt ekstremitelerinde güçsüzlük şikayeti ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde her iki L4 dermatomunda hipoestezi vardı ve her iki kalça fleksiyon ve diz ekstansiyon kas güçleri 4/5 idi. Kontrastlı manyetik rezonans görüntülemede lomber ve torasik omurgada dural sakı çevreleyen vasküler yapılarda belirginleşme ve anjiografide spinal dAVF saptandı. Hastanın paraparezisinin ağırlaşmasını takiben fistüle endovasküler embolizasyon uygulandı. İşlem sonrasında hastanın kliniği tamamen düzeldi.

Bu yazıda alt ekstremitelerinde progresif güçsüzlük ile başvuran ve spinal dAVF tanısı alan erkek bir hastanın güncel literatür ışığında sunulması amaçlanmıştır. Keywords : Spinal Dural Arteriyovenöz Fistül; Paraparezi; Yaşlı; Rehabilitasyon