Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 4
YAŞLILARIN İHMAL VE SUİSTİMAL KONUSUNDA HUKUKSAL FARKINDALIKLARI
Zeynep ŞİŞLİ1, Melahat KIZIL2, Nursun ÜSTÜNKARLI2, M. İlgi ŞEMİN2
1İzmir University of Economics, Faculty of Law, İZMİR
2İzmir University of Economics, Vocational School of Health Services, İZMİR
Giriş: Yaşlılar, güçsüzlükleri ve bağımlılıkları nedeniyle, diğer yaş gruplarına göre daha fazla ihmal ve suiistimalle karşılaşabilirler. Bu araştırmada yaşlıların fiziksel ve psikolojik ihmal ve suiistimal kabul edilebilecek davranışların suç olup olmadığı konusunda hukuksal farkındalıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma, İzmir'de bir huzurevinde kalan 65 yaş üzerindeki 74 yaşlıya yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde SPSS 21 programı kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma sonucunda, katılımcıların fiziksel ve psikolojik ihmal ve suiistimal niteliğindeki davranışların suç oluşturabileceğinin çoğunlukla farkında oldukları, ancak kasıtlı yapılmadığında suç olabileceği konusunda farkındalıklarının yeterli olmadığı görülmüştür. Katılımcıların çoğunluğu yaşlılık sebebiyle kendisini savunamayacak kişiye ihmal veya suiistimal davranışında bulunulduğunda veya işkence gibi sistematik uygulama halinde cezanın artırılabileceğinin bilincindedir. Buna rağmen çoğunun bu tarz davranışlarla karşılaştıklarında yasal yollara başvurmadıkları görülmüştür.

Sonuç: Yaşlılara karşı ihmal ve suiistimalin suç oluşturabileceği konusunda farkındalığın artırılması ve etkili kolay ulaşılabilir hukuksal destek sağlanmasının yararlı olacağı düşünülmüştür. Keywords : Yaşlılık; Suiistimal; İhmal, Yasal Farkındalık; Ceza Hukuku