Turkish Journal of Geriatrics 2016 , Vol 19, Issue 4
GUİLLAİN-BARRÉ SENDROMLU BİR KADINDA MEME KANSERİ-PARANEOPLASTİK NÖROLOJİK SENDROMLAR İÇİN BİR HATIRLATMA
Filiz TUNA1, Ebru TAŞTEKİN2, Hande ÖZDEMİR3, Ela DÜZCE3, Hakan TUNA3
1Trakya University, Faculty of Health Sciences, Department of Physical Therapy and Rehabilitation, EDİRNE
2Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, EDİRNE
3Trakya University, Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, EDİRNE
Guillain-Barré sendromu saptanan 72 yaşındaki kadın hasta, rehabilitasyon amacıyla tarafımıza yönlendirildi. Rehabilitasyon sürecinde, fonksiyonel düzeyinde bir kazanım elde edildi (Hughes skoru 3’ten 2’ye, Functional Ambulation Classification düzeyi 2’den 4’de, Functional Independence Measure skoru 99’dan 120’ye değişim gösterdi). Bu gelişmeye rağmen, son vizitten bir gün önce sol meme ucundan gelen kanlı akıntı şikayeti nedeniyle taburcu işlemi ertelendi. Eksizyonel biyopsi sonucu nihai tanı apokrin özellik taşıyan invasiv ductal carcinoma olarak tanımlandı. Guillain- Barré sendromu akut, hızlı progresyon gösteren bir inflamatuar polinöropati dir. Bu hastalarda çoğunlukla reflex kaybının eşlik ettiği, simetrik, asendan güçsüzlük saptanır. Güncel literaturde, Guillain-Barré sendromu muhtemel paraneoplastik sendrom ve kanser öncüsü olarak tanımlanır. Bu tür bir Guillain-Barré sendromu, yani paraneoplastik sendrom; tümör veya metastaz infiltrasonunun doğrudan etkisi dışında, immünolojik mekanizmalara bağlı oluşan uzak bir etkiden kaynaklanabilir. Guillain-Barré sendromu; bir paraneoplastik sendrom olabilir, kanserle birlikte tesadüfi olarak veya tedaviye ikincil olarak gelişebilir. Bununla birlikte, paraneoplastik sendromun metastazlar oluşmadan önce, kanserin erken evresinde ortaya çıkması, Guillain-Barré sendromu olarak değerlendirilen tüm hastalarda paraneoplastik sendromu düşünmeyi elzem kılar. Keywords : Guillain–Barré Sendromu; Meme Kanseri; Paraneoplastik Sendrom