Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 3
Yaşlı Bir Olguda Görülen RS3PE Sendromu
Hidayet SARI, Ülkü AKARIRMAK, A. K. M. Enamul HUQ, Murat ULUDAĞ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD. 34303, İstanbul Romatoid artrit (RA) yaşlılarda ve gençlerde değişik klinik şekillerde başlangıç bulguları ve klinik tablo göstermektedir. Bu olgu sunumumuzda her iki el ve ayakta gode bırakan ödem şeklinde akut enflamasyonun klinik bulgularını gösteren yaşlı bir RS3PE sendromu olgusu tartışılmıştır. Bu olgu akut başlangıç dışında, kortikosteroid tedavisine hızlı cevap vererek, eklem erozyonu yapmadan seyretmesi ile selim tip bir romatoid artrit formu olarak kabul edilmiştir.Olguda kısa süre içinde gelişen el, el bilek ve ayak eklemlerinde hareketleri ileri derecede kısıtlayan ağrı, ısı artışları ve yaygın şişlik bulunuyordu. Gürültülü gelişen tablo, hastanın günlük fonksiyonlarını ve mesleki çalışmalarını engelliyordu. Laboratuvar analizinde eritrosit sedimentasyon hızı 43 mm/h, romatoid faktör negatif, CRP 22.6 ngr/lt (normal sınırlar 0-6) bulundu. Öğretmenlik yapan 58 yaşındaki erkek hastanın beş yıllık takipleri yapılmıştır ve halen nadir ve hafif seyirli alevlenmeler dışında işini sürdürmektedir, fonksiyonel kaybı yoktur. Yaşlı nüfusun artışı ile birlikte yaşlı RA sayısı da artmaktadır ve tanı ile tedavi yönünden değişik özellikleri birlikte getirmektedir. Yaşlılarda el ve ayaklarda simetrik ödemi ile seyreden enflamatuvar hastalıkların ayırıcı tanısında yaşlı tip RA dışında RS3PE sendromu da göz önünde bulundurulmalıdır. Keywords : Yaşlı başlangıçlı RA, ödem, RS3 PE Sendromu