Turkish Journal of Geriatrics 2008 , Vol 11 , Issue 4

Introduction

Bilimsel makalelerin yayınlanma sürecinde danışmanların süzgecinden geçmeleri temel bir kuraldır. Dergi danışmanlığı özveri ve emek gerektiren bir uğraşıdır. Akademik çalışmalar ve rutin hekimlik uygulamaları yanında bir hekimin böylesi bir çalışmayı da üstlenmesinin altında yatan neden; bilimsellik tutkusu, danışmanlık yapılan derginin kalitesinin beğenilmesi ve daha üst düzeye taşınabilmesi isteği, derginin ilgi alanına giren konular ile ilgili olarak güncel bilgiye ulaşabilme arzusu olabilir. Gerekçe her ne olursa olsun tıp ortamına yadsınamaz bir katkı sunulacağı kesindir.

Bir derginin bilimsel standardı ve kalitesi, danışmanların o dergide yayınlanması istemi ile gönderilen makaleleri inceleyip değerlendirirken verdikleri emek ve harcadıkları zaman ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda; 2008 yılı sayıları için Türk Geriatri Dergisi'ne danışman olarak katkı sunan; Doç. Dr. Cengizhan AÇIKEL, Prof. Dr. Hamdi AKAN, Doç. Dr. Özlem AKİ, Doç. Dr. Zuhal AKTUNA KESKİL, Prof. Dr. Berna ARDA, Doç. Dr. Dilek ASLAN, Prof. Dr. Mehmet Murad BAfiAR, Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA, Prof. Dr. Kutay BİBEROĞLU, Prof. Dr. Nazmi BİLİR, Prof. Dr. Ayşe BORA TOKÇAER, Doç. Dr. Pınar BORMAN, Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAfiI, Doç. Dr. Feryal CABUK, Doç. Dr. Banu CANGÖZ, Doç. Dr. Cenker EKEN, Doç. Dr. Nurper ERBERK-ÖZEN, Prof. Dr. Fethiye ERDİL, Doç. Dr. Nilay ETİLER, Prof. Dr. M. Oğuz GÜÇ, Prof. Dr. Ayla GÜLEKON, Doç. Dr. Emel GÜNGÖR, Prof. Dr. Nur HERSEK, Prof. Dr. Fatma İNANICI, Prof. Dr. Ergun KARAAĞAOĞLU, Prof. Dr. Ali Osman KARABABA, Doç. Dr. Burhanettin KAYA, Prof. Dr. Semih KESKİL, Doç. Dr. Pembe KESKİNOĞLU, Prof. Dr. Kürşad KUTLUK, Prof. Dr. Ali KUTSAL, Prof. Dr. Haviye NAZLIEL, Doç. Dr. M. Tahir ORUÇ, Doç. Dr. Sumru ÖZEL, Doç. Dr. Meral SAYGUN, Prof. Dr. Kaynak SELEKLER, Doç. Dr. Ahmet TEMİZHAN, Prof. Dr. Reyhan UÇKU, Doç. Dr. Songül VAİZOĞLU ve Doç. Dr. Orhan YILMAZ'a değerli desteklerinden dolayı dergi yayın kurulu adına teşekkürlerimi sunuyorum.

10 Ekim 2008 tarihinde Geriatri Derneği ve Türk Androloji Derneği ortak etkinliği olarak gerçekleşen; “Yaşlanan Erkek Sempozyumu”nun organizasyonu için Prof. Dr. Murad Başar'a, 12 Kasım 2008 tarihinde Türkiye Biyoetik Derneği ve Geriatri Derneği ortak etkinliği olarak gerçekleşen; “Geriatri ve Etik Kursu” organizasyonu için Doç. Dr. Dilek Aslan ve Doç. Dr. Nüket Örnek Büken'e teşekkürler ediyorum.

Tüm okuyucularımızın, yazarlarımızın ve danışmanlarımızın yeni yılını en iyi dileklerimle kutluyorum.

Saygılarımla

Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL