Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12 , Issue 1

Introduction

“Öldükten sonra unutulmak istemiyorsanız; ya okumaya değer şeyler yazın, ya da yazılmaya değer şeyler yapın”.

FRANKLIN

Süreli yayınlar bilimsel haberleşmede ve bilimin kayda geçirilmesinde en önemli rolü oynamaktadırlar. Bu bağlamda evrensel bilimin paylaşılmasını sağlayan bilimsel dergilerin temel işlevi; “Bilimsel makale yazarının kendisini en etkin bir biçimde ifade etmesine yardımcı olmak ve bilimi anlaşılabilir bir şekilde yayınlamaktır”.

Akademik çalışmalar ve rutin hekimlik uygulamaları yanında hekimlerin süreli yayınlar için çalışmalarının altında yatan neden; bilimsellik tutkusu, derginin kalitesinin beğenilmesi ve daha üst düzeye taşınabilmesi isteği ya da derginin ilgi alanına giren konular ile ilgili olarak güncel bilgiye ulaşabilme arzusu olabilir. Gerekçe her ne olursa olsun tıp ortamına yadsınamaz bir katkı sunulacağı kesindir.

Bilimsel dergiler temel bir amaca hizmet ederek, hem aynı dalda çalışan hem de farklı uzmanlık dallarında hizmet veren hekimler arasında iletişimi sağlamaktadır Süreli yayınların okunulurluğunu artıran en önemli faktör “yüksek bilimsel düzey” dir.

Ülkemizde yıllardan beri akademik yükseltme ve atamalarda ulusal süreli yayınların göz önüne alınması istenmektedir. Bu durum; ulusal süreli yayınlarımıza daha fazla özen göstermenin geçerli bir gerekçesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, dergilerimizin uluslar arası dizinlere alınması, gerek dergiye editör, yayın kurulu üyesi ve danışman olarak katkı sunan hekimler, gerekse derginin yazarları ve okuyucuları açısından son derece önemlidir.

1998 yılında yayın yaşamına başlayan; Türk Geriatri Dergisi'nin uluslar arası platformda; Index Copernicus Master List, EMBASE ve SCOPUS'dan sonra 2008 yılının ilk sayısından itibaren Science Citation Index Expanded kapsamına alınmış olması, derginin on yıllık serüvenine emek veren kişiler açısından gurur veren bir gelişmedir.

Saygılarımla
Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL