Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 , Issue 2
Yeşim GÖKÇE-KUTSAL

Introduction

Bilindiği gibi, sağlık genel olarak; “Bedensel, ruhsal ve sosyal bakımlardan tam bir iyilik halidir” şeklinde tanımlanmaktadır. Yaşlanma ise, yaşamsal fonksiyonların sürekli azalması, tüm organizmanın verimliliğinde görülen azalma, çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin giderek azalması olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, yaşlanan dünyamızın yaşlanan insanları göz önüne alınarak; öncelikle hekimlerin, yaşlıların özellikle sağlık açısından ayrıcalıklı bir risk grubu oluşturduğunun bilincinde olmaları, daha sonra da toplumda bir duyarlılık oluşmasına katkıda bulunmaları yararlı olacaktır.

Bilimsel iletişimde, deneyimlerin paylaşımında ve kayda geçirilmesinde en önemli rolü oynayan bilimsel dergilere katkı sunan hekimlerin, akademik çalışmaları ve rutin hekimlik uğraşıları yanında böylesi bir çalışmayı da üstlenmelerinin tıp ortamına yadsınamaz bir katkı sunacağı kesindir.

Söz konusu birikimlerin, deneyimlerin, bilgilerin ve kanıtların günlük rutin hekimlik uygulamalarına yansıması da özellikle halkın sağlığının korunması noktasında önem kazanmaktadır. Bu bağlamda Türk Geriatri Dergisi'nin yaşlıların en önemli sorunlarından birisi olan “kardiyovasküler hastalıklar”ına yönelik olarak hazırlanan özel sayısının konuk editörleri Prof. Dr. Mehdi Zoghi ve Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu'na katkı sunan tüm değerli meslektaşlarıma ve derginin yayına hazırlanmasına desteklerinden dolayı editörler kurulu üyesi Doç. Dr. Dilek Aslan'a teşekkürlerimi sunar, okuyucularımıza yararlı olmasını dilerim.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Yeşim Gökçe-Kutsal
www.geriatri.org