Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 , Issue 2
Yeşim GÖKÇE KUTSAL

Introduction

Türk Geriatri Derneği'nin üyesi olduğu; International Association of Gereontology and Geriatrics (IAGG) ve European Union Geriatric Medicine (EUGMS) tarafından hazırlanan deklerasyonlarda geriatrinin önemi süregen olarak gündeme getirilmekte ve yaşlı sağlığı konusunun başta tıp olmak üzere ilgili tüm mesleklerin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim süreçlerinde yer almasının önemi vurgulanmakta, ayrıca yaşlılara sunulan tüm hizmetlerin ulusal eylem planları çerçevesinde ve multidisipliner bir yaklaşım ile gerçekleştirilmesi gerekliliği üzerinde durulmaktadır.

EUGMS'e göre; Gerontoloji (Yaşlılık Bilimi) dört alt disipline ayrılmaktadır: 1) Yaşlılıkla ilgili sosyal bilimler, 2) Yaşlılık psikolojisi, 3) Yaşlanmanın biyolojisi, 4) Klinik gerontoloji (multidisipliner). EUGMS öncelikli olarak normal yaşlanmanın küresel boyutu ile ilgilenmekte ve ekonomik anlamda gelişmiş toplumlarda dahi yaşlıların sağlıkları ile ilgili bir gelişme sağlanamadığını gündeme getirmektedir.

IAGG tarafından hazırlanan deklerasyonlarda ise; tıp eğitiminde aşağıdaki noktaların öncelikli olarak ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır: Yaşlanmanın biyolojisinin anlaşılması, Kırılganlık ve işlev kaybına neden olan yaşlanma fizyolojisinin öğrenilmesi, Yaşlanma demografisinin gösterilmesi, Farmakoloji, reçeteleme ve akılcı ilaç kullanımı ilkelerinin bilinmesi, Psikososyal risk faktörlerinin farkında olunması, Yaşlılara bakım verenlerin de yaşlı ve sağlıksız olabileceğinin bilinmesi, Korunma ve rehabilitasyonun geriatrik tıbbın ana hedefleri arasında yer alması gerektiğinin farkında olunması, Sağlığın optimizasyonunda başarılı olmak için multidisipliner ve çok yönlü bir yaklaşım gerektiğinin bilinmesi, Yaklaşımda probleme yönelik yaklaşımın en uygun olduğunun göz önüne alınması, Holistik bir yaklaşım ile yaşlıların zengin bir geçmişleri olduğunun bilincinde olunması, Bu günün gençlerinin yarının yaşlıları olacağı gerçeğinden hareketle yaşam boyu yaklaşımın benimsenmesi, Düşmeler, inkontinans, kognitif bozukluklar gibi geriatrik sendromların ve depresyon vb hastalıkların farklı prezantasyonları olacağının bilinmesi, Yaşlanmaya karşı olumlu tavır takınılması, Yaşlı istismarının farklı yönlerinin farkında olunması, Yaşamın sonu vb konularda etik boyutun farkında olunması gereklidir.

Kuruluş ilkeleri doğrultusunda ve bu öneriler çerçevesinde çift yıllarda düzenlediği Türk Geriatri Kongreleri ve tek yıllarda gerçekleştirdiği özgün sempozyumlar yanında “En İyi Araştırma” yarışmaları ile genç araştırmacılar ve bilim insanlarının gündeminde yaşlı sağlığının önemli bir yer edinmesine katkı sunan Türk Geriatri Derneği; 1-4 Nisan 2010 tarihlerinde İzmir Crown Plaza Otel'de başarı ile gerçekleştirdiği Türk Geriatri 2010 Kongresi'nin ardından, 1 Ekim Uluslar arası Yaşlılar Günü nedeniyle Ankara Crown Plaza Otel'de düzenleyeceği “Demansa Güncel Bakış Sempozyumu” ve 1-2 Nisan 2011 tarihinde Ankara Sheraton Otel'de gerçekleşecek olan “Osteoartrit Güncelleme Sempozyumu” ile bilimsel eğitim etkinliklerini devam ettirmektedir.

Detaylar www.turkgeriatri.org adresinde yer almaktadır. Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL