Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 , Issue 3

Introduction

Sayın okuyucularımız,

Türk Geriatri Derneği'nin ülkemizi temsilen üyesi olduğu; International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG) in 60. yılı nedeniyle yayınlanan dokümanı aşağıda bilgilerinize sunuyorum.

Saygılarımla,

Yeşim Gökçe Kutsal
www.turkgeriatri.org