Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 , Issue 1
Yeşim Gökçe Kutsal

Introduction

Değerli Meslektaşlarımız,

1998 yılında yayın yaşamına başlayan TÜRK GERİATRİ DERGİSİ, geleneksel “EN İYİ ARAŞTIRMA YARIŞMASI”nı yedinci kez yinelemektedir.

2011 yılı yarışma başvuru koşulları http://www.geriatri.dergisi.org/pdf/yarisma_duyurusu_2011.pdf adresinde dikkatlerinize sunulmaktadır.

– Türkiye'de gerçekleştirilmiş “Geriatri ve Gerontoloji” ile ilgili araştırma niteliğindeki çalışmalar değerlendirmeye alınacaktır.

– Yarışmaya gönderilen makalelerin Türk Geriatri (Turkish Journal of Geriatrics) Dergisi'nin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması ve daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olması değerlendirmeye alınma için ön koşullardır.

– Yazının daha önce başka bir dergide yayınlanmadığına dair tüm yazarların imzalı açıklaması başvuruya eklenmelidir.

– Yarışmaya makale gönderimi ile eş zamanlı olarak; “Etik Kurul Onay Belgeleri” basılı ve ıslak imzalı olarak posta ile gönderilmelidir. Etik Kurul onay belgeleri ve “yayın hakkı devir formları” gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye kabul edilmeyecektir.

– Yazılar 5 (beş) basılı kopya ve bir CD (PC uyumlu, Word 6.0 veya üstü bir programla) ile aşağıdaki adrese en geç 31 Aralık 2011 tarihine kadar güvenilir bir posta sistemi ile gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir.

Gönderim Adresi:
TÜRK GERİATRİ DERGİSİ Editörlüğü
“En İyi Araştırma” Yarışması
GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ TİC. LTD. STİ.
M. Rauf İnan Sokak No: 3, 06410-Sıhhiye/ANKARA
Tel: (0312) 435 11 91 Faks: (0312) 435 84 23

Yarışmaya gönderilen ve ödül alamayan makaleler yayınlanma telebi için online sistem üzerinden Türk Geriatri Dergisi'ne (Turkish Journal of Geriatrics) gönderilebilir ve değerlendirmeye alınabilirler.

Yarışma için son makale gönderim tarihi: 31 Aralık 2011 dir.

Ödül 1-4 Nisan 2012 tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan; Türk Geriatri 2012 “5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi”nin açılış töreninde verilecektir.

Adres: www.turkgeriatri2012.org

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Editörler Kurulu adına
Dr. Yeşim Gökçe Kutsal