Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 , Issue 2
Yeşim GÖKÇE KUTSAL

Introduction

Değerli Meslektaşlarımız,

Hekimlerin yaşlanan nüfusun gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak üzere eğitim almaları ve deneyim kazanmaları, yaşlı bireylerin toplum içinde aktif olmalarına ve aktif yaşlanma şansına sahip olmalarına önemli bir katkı sağlayacaktır.

Uluslar arası Gerontoloji ve Geriatri Birliği (International Association of Gerontology and Geriatrics-IAGG) kapsamında yer alan, Türk Geriatri Derneği'nin eğitim ilkeleri kapsamında benimsendiği üzere; yaşlıya yaklaşımda değişik uzmanlık dallarının sadece kendi bilgi ve deneyimleri değil, ayrıca bunların çok yönlü paylaşımı da yararlı olmaktadır. Her uzmanlık dalına mensup hekimler diğer uzmanların birikimlerinden yararlanacak, sınırlar genişleyecek ve sonuçta hekimler “yaşlı sağlığı” konusunda kendi temel uzmanlık dallarının ve deneyimlerinin üstünde bir bilgi ve beceri donanımına sahip olacaklardır. Bu donanımın da mesleki gelişimlerine ve hastalarına sundukları hizmetlere olumlu katkıları yadsınamaz.

Osteoartrit, eklem kıkırdağının kaybı ve periartiküler kemiğin yeniden şekillenmesi ile karakterize multifaktöryel etkili, yavaş progresyon gösteren, kronik dejeneratif bir hastalıktır. Yaşlanma ile birlikte görülme sıklığı artan ve yaşlılarda yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen hastalık ile ilgili bilgilerin güncellenmesi ve deneyimlerin paylaşıldığı bilimsel bir ortam oluşturulması amacıyla düzenlenen “Osteoartrit Güncelleme Sempozyumu” kapsamında sunulan konferansların yer aldığı “OSTEOARTRİT ÖZEL SAYISI”na katkı sunan tüm değerli yazarlara ve dergiyi yayına hazırlayan editörler kurulu üyesi Prof. Dr. Dilek ASLAN'a teşekkürü bir borç bilir, okuyuculara yararlı olmasını dileriz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL-Baş Editör

Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI-Sempozyum Eş Başkanı

www.geriatri.org