Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 1
ECZACI BAKIŞ AÇISIYLA YAŞLILARDA ÜRİNER İNKONTİNANS: DETRUSOR HASARI VE TEDAVİ
Nezahat Tuğba DURLU KANDİLCİ1
1Hacettepe University, Faculty of Pharmacy Department of Pharmacology Ankara, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018137972 Yaşlanma, mesane fonksiyonlarında bozukluklara yol açmaktadır ve birçok organda değişikliğe neden olmaktadır. Son zamanlarda yapılan klinik çalışmalarda, yaşlanmanın mesanenin fonksiyonlarını mesanenin dolum, depolama ve boşaltım fonksiyonlarında azalmaya bağlı olarak değiştirdiği gösterilmiştir. Deneysel çalışmalarda ise, yaşlanmanın mesane fonksiyonlarını işeme efektivitesinde azalma ve mesane aktivitesinde istenilmeyen artış gibi bazı semptomlar aracılığı ile değiştirdiği gösterilmiştir. Bu da idrar tutamama yani üriner inkontinans gibi hastanın sosyal yaşam kalitesini negatif olarak etkileyen önemli bir sosyal probleme neden olmaktadır. Üriner inkontinans görülme sıklığı özellikle yaşlı kadınlarda önemli bir konudur; tedavide kullanılan ilaçların yan etkileri ve hastaların uyunç problem başarılı bir tedaviyi önlemektedir. Sıçan mesanesi üzerine yaşlanmanın etkisini inceleyen bazı çalışmalarda, agonist ile indüklenen kasılma yanıtlarının hücre içi sinyal iletim mekanizmalarının yaştaki artışa bağlı olarak değişebileceği öne sürülmüştür. Permeabilize düz kas modeli düz kasın kasılmasında rol oynayan proteinlerin ve hücre içi organellerin fonksiyonlarını araştırmak için değerli bir yöntemdir. Bu yöntem üriner inkontinans tedavisinde yeni ilaç moleküllerinin geliştirilmesi için genç ve yaşlı deney hayvanlarındaki kasılma yanıtlarının çalışılmasını kolaylaştırmaktadır. Günümüzde primer olarak antimuskarinik ilaçlar bu hastalığın tedavisinde kullanılsa da yan tesirleri bu ilaçların etkinliklerini kısıtlamaktadır. Keywords : Yaşlı; Üriner inkontinans; Yaşam kalitesi