Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 1
Yaşlılık Çağı Depresyolları
Nevzat YÜKSEL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ANKARA 65 yaş üzeri ''yaşlı'' olarak tanımlanmaktadır. Bu yaş grubunda klinik açıdan önemli kabul edilen depresyon sıklığı % 15-20 kadardır. Ağır depresyon oranı ise %3 kadardır. Hastanede yatan olgularda bu oran %30'a dek çıkmaktadır. Yaşlılık çağında süregelen fiziksel hastalıklar sıktır. Bu hastalıklarda önemli depresyon nedenleri arasındadır. Yaşlılık çağı depresyonları belirtileri açısından gençlerde ve orta yaşlarda görülen depresyonlardan ayrılmaktadır. Yaşlılarda bilişsel bozukluklar ve somatik belirtiler sıktır. Bu olgularda tedavide ilaç seçerken antikolinerjik, sedatif ve hipotansif etkileri az olan, uygulama kolaylığı olan ilaçlar seçilmelidir. Keywords : Yaşlı, Depresyon, Tedavi