Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SEPSİS TANILI YAŞLI HASTALARDA HIZLI SOFA (QSOFA) KULLANIMI
Fatih Doğu GEYİK1, Yücel YÜCE1, Kutlu Hakan ERKAL1, Banu ÇEVİK1, Necati ÇITAK2
1University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Education and Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Bakırköy Sadi Konuk Education and Research Hospital, Thoracic Surgery Clinic, İstanbul, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018240414 Giriş: Klinik olarak tanısı konmuş sepsis olan yaşlı hastalarda mortalite ve yoğun bakım ünitesine kabul etmede hızlı sepsis ile ilişkili organ yetmezliği değerlendirmesinin performansını araştırdık ve performansını sistemik inflamatuar yanıt sendromu, sepsis ile ilişkili organ yetmezliği değerlendirmesi ve akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi ile karşılaştırdık.

Gereç ve Yöntem: Şubat 2016"dan Şubat 2017"ye kadar, yoğun bakım ünitesinde klinik olarak sepsis tanısı alan 92 yaşlı (?65 yaş) hastayı retrospektif olarak inceledik. Yoğun bakım ünitesinde 28 günlük mortaliteyi öngörmede sepsis ile ilişkili organ yetmezliği değerlendirmesi, akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi II, sistemik inflamatuar yanıt sendromu ve hızlı sepsis ile ilişkili organ yetmezliği değerlendirmesinin performansını karşılaştırdık.

Bulgular: Hızlı sepsis ile ilişkili organ yetmezliği değerlendirmesi skorları %6.5 (n=6) hastada 1, %30.4 (n=28) hastada 2 ve %63 (n=58) hastada 3 idi. Ortalama sepsis ile ilişkili organ yetmezliği değerlendirmesi skoru 9.2±3.0, ortalama sistemik inflamatuar yanıt sendromu skoru 2.6±0.6 ve akut fizyoloji ve kronik sağlık değerlendirmesi II skoru 25.4±7.2 idi. Ölüm oranları >7 and <7 sepsis ile ilişkili organ yetmezliği değerlendirmesi skoru olan hastalarda sırasıyla %81 ve %31 olup, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.001).

Sonuç: Geriatrik hastalarda sepsis ile ilişkili organ yetmezliği değerlendirmesiyle karşılaştırıldığında kolay uygulanabilmesi nedeniyle hızlı sepsis ile ilişkili organ yetmezliği değerlendirmesi mortalite riskini belirlemede daha iyi bir alternatif olabilir. Keywords : Organ disfonksiyonu skorları; Sepsis; Geriatri; Kritik bakım