Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 2
YAŞLI BİREYLERİN HANEHALKI YAPISINDAKİ DEĞİŞİM: TÜRKİYE İÇİN HANEHALKI PROJEKSİYONLARI, 2016-2050
Şebnem BEŞE CANPOLAT1
1Turkish Statistical Institute, Head of Demographic Statistics Department, Ankara, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2018240420 Giriş: Bu çalışmanın temel amacı Türkiye"de yaşlı nüfusun günümüzde yaşadığı hane halkı yapısının tespit edilmesi ve bu yapı ve değişimden yola çıkarak gelecekte yaşlı bireylerin ne tip hane halkı kompozisyonlarında yaşayacaklarının tespit edilmesi amacıyla hane halkı projeksiyonlarının üretilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Yaşlı nüfusun hane halkı yapısı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin sonuçları kullanılarak ilk kez analiz edildi ve hane halkı projeksiyonları, hane halkı reisliği hızı yöntemi kullanılarak üretildi.

Bulgular: 2016 yılında %22.5 olan yaşlı birey içeren hane halkı oranı 2050 yılında sürekli bir artış ile %41"e ulaşacaktır. Hane halkı türündeki değişimi incelediğimizde, yaşlı hane halkları, 2016-2050 döneminde geniş-aile hane halkı tipi dışındaki tüm hane halkı türlerinde sürekli artmaktadır. En az bir yaşlı birey içeren çekirdek aile oranı 2016 yılında %9.9 iken bu oran 2050 yılında %19.6 olacaktır. Tek kişilik yaşlı hane halkı oranı da benzer şekilde sürekli bir artış göstererek 2016-2050 döneminde %5.4"ten %14.7"ye ulaşacaktır.

Sonuç: Yaşlılar Türkiye"de bugün olduğu gibi gelecekte de büyük oranda çekirdek hanelerde yaşayacak ve tek kişilik hane halklarında yaşayan yaşlı nüfus oranında da bir artış meydana gelecektir. 2050 yılında Türkiye"deki toplam hane halkının yaklaşık %15"i tek kişilik yaşlı hane halklarından oluşacaktır. Sonuç olarak, Türkiye"de yaşlıların birlikte yaşam biçiminden tek başına yaşam biçimine geçme eğilimde oldukları görülmektedir. Çalışmada ifade edilen görüşler tamamen yazara ait olup Türkiye İstatistik Kurumunu bağlamaz. Keywords : Yaşlı; Aile özellikleri; Demografi; Yaşam tarzı