Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 1
Yaşlılarda İlaç Tüketimi
Ümit SEÇKİN, Hatice BODUR, Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Ankara Numune Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
Polifarmasinin yaşlılarda daha çok yan etki ve etkileşimle birlikte, hastanelerde yatış ve iyileşme süresinde uzamaya neden olduğu görüşünden hareketle 1988 yılında yapılan 106 olguluk çalışma, ilaç tüketiminde değişiklik olup olmadığının anlaşılması amacıyla 10 yıl sonra 207 yaşlı sayısı ile tekrarlanmıştır. Yeni çalışmada ilaç tüketim oranı %84 olarak saptanmıştır. Doktor kontrolü ile kullanılan ilaçlar arasında birinci sırayı analjezik antiinflamatuarlar, ikinci sırayı kardiyovasküler sistem ilaçları ve üçüncü sırayı endokrin-metabolizma ilaçları almıştır. 1988 yılında yapılan çalışmada, ilaç tüketim oranı % 90 olarak belirtilmiştir. İlaç tüketim oranı 10 yıl öncesine göre bir miktar azalmakla birlikte belirgin fark bulunamamıştır. Bu çalışmada tüm klinisyen ve farmakologların işbirliği ile ilaç kullanımının rasyonelize edilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Keywords : Yaşlı populasyon, İlaç kullanımı