Turkish Journal of Geriatrics 2018 , Vol 21, Issue 4
YAŞLILARDA GRİP AŞISI SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER, TANIMLAYICI BİR ÇALIŞMA
Burcu ARPINAR YİĞİTBAŞ1, Celal SATICI1, Elif TANRIVERDİ1, Canan GÜNDÜZ2
1Yedikule Chest Disease and Chest Surgery Research and Training Hospital, Chest Diseases Clinic, İstanbul, Turkey
2Ege University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, İzmir, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2018.53 Giriş: Yaşlı bireylerde influenza aşısı, influenza hastalığının önlenmesinde en etkili yöntem olup influenzanın komplikasyonlarını, hastane yatışlarını ve ölüm oranlarını azaltmaktadır. Bu çalışmada 65 yaş üzeri bireylerde, influenza aşısı yaptırma sıklığı, bireylerin aşı hakkındaki tutumları ve aşılanmama nedenleri değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışmaya 65 ve yaş üzeri toplamda 598 kişi katılmıştır ve veriler yüz yüze anket yoluyla toplanmıştır.

Bulgular: Toplamda 598 katılımcıdan %22"si influenza aşısı olmuştur. Aşı yaptırmamak için ilk üç neden, grip aşısı hakkında bilgi sahibi olmama (%45.2), aşılanmaya ihtiyaç duymama (%21.2) ve grip aşısının etkinliğine inanmama (%10.9) idi. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kalp yetmezliği ve iskemik kalp hastalığı olan katılımcılar, diğer komorbiditelere sahip olanlardan daha fazla aşılanmış idi. Katılımcılar arasında doktorlarından aldıkları tavsiye, aşılamanın yapılmasında etkili bir araç olarak görülmüştür (OR, 20.34; %95 GA, 10.17?40.70).

Sonuç: Bu bulgular ile yaşlılarda düşük influenza aşılama oranları ile ilişkili nedenler değerlendirilmiştir. İnfluenza aşısının yapılmasının yararları hakkında bilgilendirilmeler teşvik edilmelidir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları ile 65 yaş üstü kişiler arasındaki iletişim, aşı oranlarının iyileştirilmesi için şarttır. Keywords : Anket; Aşı reddi; Grip aşısı; Hastane yatışları; Komorbidite; Yaşlı