Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 1
KÜRESEL YAŞLANMA, ANESTEZİSTLER İÇİN BÜYÜYEN BİR PROBLEM: YAŞLI BİR HASTADA REJYONEL BLOKLAR
Mehtap ÖZDEMİR1, Yonca YANLI1
1University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019150581 Acil cerrahiye ihtiyaç duyan yaşlı hastalar dünya nüfusunun ihtiyarlamasına bağlı olarak artmaktadır. Bu hastalar çoğu kez kardiyak hastalıklar, diyabetes mellitus, kronik obstruktif akciğer hastalığı gibi birden fazla yandaş hastalığa sahip olmaktadırlar. Perioperatif dikkatli anestezi yönetimi risk faktörlerini, morbidite ve ölüm oranlarını azaltır. Periferik sinir blokları yaşlı hastalarda, bilinç durumunu korumaları, hemodinamik ve solunumsal parametrelerde minimal değişiklik yapmaları ve operasyon sonrası yeterli ağrı kontrolü sağlamaları nedeniyle tercih edilirler. Rejyonel anestezi ise cerrahi stres cevabını baskılamaktadır. Bu olgu sunumunda travmaya bağlı acil ortopedi cerrahisi geçiren 73 yaşında, Amerikan Anestezi Derneği Klasifikasyonu IV yaşlı bir hastada infraklavikuler blok ve spinal anestezi kombinasyonunun sunulması amaçlanmıştır. Keywords : Küresel yaşlanma; Spinal anestezi; Acil cerrahi; Yaşlı hastalar