Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 2
GERİATRİ YAŞ GRUBUNDA ADLİ YAŞ TAYİNİ
Ramazan AKÇAN1, Yıldırım Mahmut ŞERIF2, Ali Rıza TÜMER1
1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine, Ankara, Turkey
2Afyonkarahisar University, Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine, Afyonkarahisar, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019.86 Geriatrik yaş grubunda adli yaş tayini özellikle sigorta ilişkili sorunlarda, emeklilik süreçlerinde ve çalışma izni sağlanması sırasında gerekli olabilmektedir. Her ne kadar adölesan ve erken erişkinlere yönelik adli yaş tayini çalışmaları halen yaş tayini alanındaki olguların çoğunluğunu oluştursa da; günümüzde geriatrik adli yaş tayini talepleri de giderek artmaktadır.

Hem yaşayan, hem de ölmüş olgularda adli yaş tayini klinik adli tıp alanında sık çalışılan konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak geriatrik yaş grubunda adli yaş tayinine yönelik çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. İskelet morfolojisi, kemiklerin radyolojik değerlendirmelerine dayanan yöntemler, yaşla ilişkili dental değişiklikler, yüz özellikleri, dejeneratif süreçlerin değerlendirilmesi ve otomatize sistemler erişkinlerde ve kısmen de geriatrik popülasyonda kullanılan yöntemler arasında sayılabilmektedir. Bu yazıda, geriatrik popülasyonda adli yaş tayinine ilişkin literatürde sunulmuş olan yöntemlerin tartışılması ile bu alanda çalışan profesyonellerin dikkatlerinin çekilmesi amaçlanmaktadır. Keywords : Geriatri; Kemik yaşı tayini; Adli Tıp