Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 2
YOĞUN BAKIM ÜNITESINDE SEPSIS ATAKLARI SONRASI SEKONDER SARKOPENI GELIŞEN OLGUNUN SUNUMU
Esra ÇAKIR1, Belgin AKAN1, Esra SARI1, Berkay KÜÇÜK1, Işıl ÖZKOÇAK1
1Health Sciences University, Ankara Numune Education and Research Hospital, Anesthesiology and Clinical of Critical Care, Ankara, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019.97 Sarkopeni azalmış kas kitlesi, kas gücü ve fiziksel performans olarak tanımlanmaktadır. Geriatrik hastalarda bilinen primer sarkopeniye ek olarak altta yatan hastalıklara bağlı sekonder sarkopeni de gelişebilir. Sarkopeni tanısında özellikle iskelet kas indeksi hesaplamak için bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme altın standarttır. Mobilize olabilen, ayaktan ve servis hastalarında tanısal yaklaşım daha kolaydır. Ancak yoğun bakım ünitesinde yatan ve mobilize olamayan hastalarda sarkopeni tanısı için altın bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yapmak ve kas gücü ile fiziksel performans değerlendirmek zordur. Bizim rapor ettiğimiz olguyu, uzamış yoğun bakım ünitesi yatışı sürecinde sekonder sarkopeninin tanı kriterlerinin uygulanmasında ve bilgisayarlı tomografi yapılmasındaki zorluğu, sarkopeninin önlem ve tedavisinde fikir birliği olmaması nedeniyle klinisyenlerin farkındalığını artırmak için sunmayı amaçladık. Keywords : Yoğun Bakım Ünitesi; Psoas kası; Sarkopeni; İskelet Kası