Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 2
YAŞLI HASTADA NADİR GÖRÜLEN KONKA BÜLLOZA OSTEOMU OLGUSU
Yavuz Sultan Selim YILDIRIM1, Nihat SUSAMAN1, Orkun EROĞLU1
1Elazığ Fethi Sekin Research and Training Hospital, Otolaryngology Clinic, Elazığ, Turkey DOI : 10.31086/tjgeri.2019.98 Baş boyun bölgesinde en sık mandibulada yerleşen osteomlar paranazal sinüsler içerisinde sırasıyla frontal, etmoid ve maksiller sinüslerde görülür. Nazal kavitede nadir görülen osteomların konka yerleşimi ise çok daha nadirdir. Bu çalışmamızda burun tıkanıklığı, yüzün sol tarafında ağrı ve baş ağrısı şikayetleri ile kliniğimize başvuran altmış altı yaşında bayan hasta sunulmuştur. Hastanın paranazal sinüs tomografisinde pnömatize sol orta konka ve içerisinde koronal, sagital ve aksiyel kesitlerde görülen yaklaşık 22x13 mm boyutlarında, elipsoid hiperdens bir lezyon saptandı. Hastaya genel anestezi altında endoskopik parsiyel türbinektomi operasyonu yapıldı. Patolojik tanısı osteom olarak raporlanan hastada postoperatif 3 aylık takip süresi boyunca herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Keywords : Konka; osteom; Nazal cerrahi işlemler; İleri yaş