Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 3
HASTANEDE YATAN ÜRDÜN'LÜ YAŞLI HASTALARDA 2015 BEERS KRİTERLERI KULLANILARAK UYGUNSUZ İLAÇ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nailya BULATOVA1, Eman ELAYEH1, Shayma ABDULLAH1, Lana HALASEH2, Sumaya ABULOHA1, Maysam Abu RAQEEQ1, Dana ALDAGHLISE2, Ghadeer ALRBEIHAT2
1The University of Jordan, School of Pharmacy, Amman, Jordan
2The University of Jordan, School of Medicine, Amman, Jordan
DOI : 10.31086/tjgeri.2019.101 Giriş: Yaşlılarda uygunsuz reçeteleme ile kötü klinik sonuçlar arasında bir ilişki vardır. Bu çalışma güncellenen Beers 2015 kriterlerini kullanarak kritik olmayan yaşlı hastalar arasında uygunsuz ilaç kullanımının yaygınlığını değerlendirmeyi ve uygunsuz reçeteleme ile ilişkili faktörleri belirlemeyi amaçladı.

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel araştırmaya tıbbi ve cerrahi servislere yatırılan 65 yaş ve üzeri hastalar dahil edilmiştir. Beers 2015 kriterlerini kullanarak, hem hastaneye yatıştan önce hem de hastanesüreci sırasında, muhtemel uygunsuz ilaç reçetelemesini değerlendirdik. Muhtemel uygunsuz ilaç bağımsız değişkenlerini değerlendirmek için binary (ikili) lojistik regresyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: 351 hasta arasında, muhtemel uygunsuz olan en az bir ilacın kullanımı, hastaneye yatıştan önce vakaların % 29,3"ünde tespit edilmiş, bunların % 98 hastanede kalış sırasında muhtemel uygunsuz ilaçları almaya devam etmiştir. Hastane sürecinde hastaların % 47.2"sinde en az bir muhtemel uygunsuz ilaç tespit edildi. Hastaneye yatıştan önce en yaygın muhtemel uygunsuz ilaçlar proton pompası inhibitörleri idi (% 26.2), bunları alfa blokerler (% 5.1) ve digoksin (% 4) takip etmekteydi. Proton pompa inhibitörleri ayrıca hastane sürecinde verilen en sık muhtemel uygunsuz ilaçlardı (% 42,5), bunları alfa blokerleri (% 4,8) ve metoklopramid (% 4,3) takip etmekteydi.

Binary lojistik regresyon analizine göre, hastane sürecindeki muhtemel uygunsuz ilaçların reçetelenmesini önemli ölçüde etkileyen faktörler, hastanede reçetelenen ilaç sayısı (risk oranı 1,222, P = 0,001) ve tıbbi servisine tedavi görmeydi (risk oranı 1,686, P = 0,035).

Sonuç: Ürdünlü yaşlı hastalar arasında muhtemel uygunsuz ilaçlar kullanımı endişe verici derecede yüksek yaygınlıktadır. Muhtemel uygunsuz ilaçlar ile ilişkili ana faktör çoklu ilaç kullanımıdır Keywords : Muhtemel uygunsuz ilaç listesi; Yaşlılar; Reçete