Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 3
ACİL SERVİSE BAŞVURAN 65 YAŞ ÜZERİ HASTALARDA POLİFARMASI VE UYGUNSUZ İLAÇ KULLANIMININ BELİRLENMESİ
Çiçek KAPLAN1, Uğur BILGE2, Nurdan ACAR3, İlhami ÜNLÜOĞLU2
1Yıldıztepe Family Healthcare Center, Family Medicine, Eskişehir, Turkey
2Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Family Medicine, Eskişehir, Turkey
3Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Emergency Department, Eskişehir, Turkey
DOI : 10.31086/tjgeri.2019.104 Giriş: Türkiye'de acil servise başvuran yaşlı hastalarda literatürde herhangi bir uygunsuz ilaç kullanımı oranı bildirilmemiştir. Bu çalışma, acil servise başvuran yaşlı hastaların çoklu ilaç kullanımını ve uygun olmayan ilaç kullanımını değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: 65 yaşın üstündeki hastalar, 2012 Beers Kriterleri ve Yaşlı Kişilerin Potansiyel Olarak Uygun Olmayan Reçetelerinin Tarama Aracı Sürüm 2 Kriterlerine göre Mart ve Mayıs 2016 arasında kullandıkları ilaçların uygunluğu açısından prospektif olarak değerlendirildi. Uygun olmayan ilaç kullanımı, bu kriterlere göre ayrı ayrı değerlendirildi ve hem hasta hem de ilaç sayıları, çalışma popülasyonunda ki uygunsuz ilaç kullanımını değerlendirmek için hesaplandı.Yaş, cinsiyet, acil servise geliş tarihi, kan basıncı, nabız, solunum sayısı, vücut sıcaklığı, oksijen saturasyonu, bilinç durumu, ek hastalıklar, kullandığı ilaçlar ve isimleri ve klinik sonuçlanma kaydedildi.

Bulgular: 835 katılımcının 406'sı (% 49) kadın, 429'u (% 51) erkekti. Yaş ortalaması 74.18 ± 6.58 yıldı Polifarmasi ve aşırı polifarmasi oranı, hipertansiyon tanısı alan hastalarda (sırasıyla% 35 ve % 16) en yüksek, kronik böbrek yetmezliği tanısı alan hastalarda en düşüktü (sırasıyla% 2 ve% 2). Toplamda 835 hasta 5.637 ilaç kullanıyordu.Yaşlı Kişilerin Potansiyel Olarak Uygun Olmayan Reçetelerinin Tarama Aracı Versiyon 2 Kriterlerine göre 431 (% 51.6) hastada uygunsuz ilaç kullanımı ve 2012 Beers kriterine göre 442 kişide (% 52.9) uygunsuz ilaç kullanımı mevcuttu.

Sonuç: Uygunsuz ilaç kullanımına önem verilmesi, acil servisteki hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının ilaçların yan etkilerini ve komplikasyonlarını azaltmasına ve hastaneye acilen kabulü azaltmasına yardımcı olacaktır. Keywords : Uygunsuz ilaç kullanımı; Potansiyel uygunsuz reçete; Yaşlılık