Turkish Journal of Geriatrics 1998 , Vol 1, Issue 2
Sağlıklı Yaşlı Bireylerde Motor ve Duyusal Sinir İletimi Değerleri
Gülseren AKYÜZ, Demet OFLUOĞLU, Önder KAYHAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı- İSTANBUL Yaş, sinir iletimi çalışmalarını etkileyen önemli bir faktördür. Biz de çalışmamıza 50-70 yaş arası (yaş ortalaması 58.2±7.3) 19'u kadın 11'i erkek toplam 30 sağlıklı, gönüllü birey aldık. Üst ekstremitede median ve unlar sinirlerin hem duyu hem de motor sinir iletimlerini, alt ekstremitede ise peronealis profundus, tibialis posterior motor sinirleri ile sural duyusal sinir iletimlerini değerlendirdik. Sinir iletiminin yanı sıra distal latans ve amplitüd parametrelerini de araştırdık. Elde ettiğimiz değerleri 25-35 yaş arası genç erişkin değerleriyle istatistiksel olarak karşılaştırdık. Sonuç olarak, median, unlar motor sinir iletim hızları ile peroneal, posterior tibial ve sural sinir iletim hızlarında ve distal latanslarında istatistiksel olarak anlamlı bir yavaşlama tesbit ettik (p<0.05). Median ve unlar duyu sinir iletimleri ile distal latanslarında anlamlı bir fark saptamadık. Keywords : Motor ve duyusal sinir iletimi çalışmaları, Yaşlılık.