Turkish Journal of Geriatrics 2019 , Vol 22, Issue 4
YAŞLI BIREYE BAKIM VEREN AILE ÜYELERININ BAKIM YÜKÜ VE ETKILEYEN FAKTÖRLER
Birgül KORKMAZ1, Hülya FIRAT KILIÇ2
1Yenierenköy Health Center, TRNC Ministry of Health, Famagusta, North Cyprus, via Mersin 10 Turkey, Kuzey Kıbrıs TC
2Eastern Mediterranean University, Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Famagusta, North Cyprus, via Mersin 10 Turkey, Kuzey Kıbrıs TC
DOI : 10.31086/tjgeri.2020.126 Giriş: Bu çalışma; yaşlı bireye bakım veren aile üyelerinin bakım yükü ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, Kuzey Kıbrıs"ta Yenierenköy Sağlık Merkezi"ne bağlı yaşlı bakım ekibi tarafından hizmet götürülen 60 yaş ve üzeri 270 yaşlıya evde bakım veren bireyler ile gerçekleştirilmiştir. Örneklemini ise araştırmaya gönüllü katılan 242 bakım veren oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak "Tanıtıcı Bilgi Formu" ve "Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler Şubat-Mayıs 2017 tarihleri arasında toplanmıştır.

Bulgular: Bakım veren aile üyelerinin %32.2"si 31-40 yaş arası, %69,8"i kadın, %79.8"i evli ve %30.2"si lise mezunudur. Bakım verenlerin %52,5"inin yaşlı bireyin çocuğu olduğu, %58.3"ünün 6 yıl ve üzeri süredir yaşlıya bakım verdiği saptanmıştır. Bakım verenlerin %60.7"sinin gelirlerinin giderlerini karşılamadığı, %83.5"inin çocuk sahibi olduğu ve %28.2"sinin kronik bir hastalığının olduğu belirlenmiştir. Otuz yaş ve altında olan, gelir düzeyi düşük, çocuk sahibi olmayan ve kronik hastalığı olmayan bakım vericilerin bakım yüklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Gelecek çalışmaların nitel çalışma deseninde ve hissedilen yükün bakımın kalitesine olan etkisinin incelenmesi yönünde yapılması önerilmektedir. Keywords : Yaşlı; Bakım verenler; Hemşirelik