Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 2
BİR VAKA DOLAYISIYLA PRESBİLARİNKS YAŞLILIK DÖNEMİ DİSFONİSİNİN SIK GÖRÜLEN BENİGN BİR SEBEBİ
Kandoğan TOLGA
S.S.K. İzmir Eğitim Hastanesi K.B.B. Kliniği, İzmir Yüzyılımızda yaşlı insan grubu toplumumuzun en hızlı büyüyen grubunu oluşturmaktadır. Bu yaş grubundan pek çok hasta disfoni yakınması ile polikliniklere başvurmaktadır. Bu yaş grubu kişilerde, malignite dahil olmak üzere pek çok hastalık larinksi etkileyebileceğinden, seste meydana gelen yaşa bağlı fizyolojik değişmeleri, hastalıklara bağlı olarak meydana gelen ses bozukluklarından ayırmak önemlidir. Presbilarinks, yaşlılık dönemi disfonilerinin en sık rastlanan benign sebeplerinden biridir. Yaşlılık dönemine girildiği zaman kişilerin hormonal, dolaşımsal, iskelet ve nöromusküler sistemlerinde değişiklikler meydana gelmektedir. Seks ve tiroid hormon düzeylerinde bir azalma, kardiak outputta azalma, aterosklerozda artma ve bu şekilde kardiovasküler sistemin olumsuz yönde etkilenmesi ve kas iskelet kütlesinde azalma ileri yaş grubu kişilerde sık olarak izlenir. Vokal traktustaki yaşa bağlı olarak meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişimler genellikle tanınmamakta veya gözardı edilmektedir. Yaşa bağlı olarak larinkste meydana gelen değişimlerin bilinmesi önemlidir. Ses tellerinin orta 1/3’ ünde bir açıklık kalması ve ön ve arka kısımların tama yakın bir şekilde kapanması, yaşlılarda en sık olarak izlediğimiz benign laringeal bulgudur. Videostroboskopinin kullanılması hekime yaşa bağlı gelişen disfoni teşhisini koymakta yardımcı olmaktadır. Yaşa bağlı değişimlerin bilinmesiyle, yaşlı hastalardaki disfoni çok daha iyi bir şekilde değerlendirilir ve gerekiyorsa tedavi edilir. Bu çalışmada yaşlanma süreci içerisinde vokal traktusta olan anatomik ve fizyolojik değişiklikleri araştırıldı ve fizyolojik disfoninin olası sebepleri açıklandı. Keywords : presbilarinks, yaşlanma, ses, disfoni, larinks Presbylarynges, as a common benign cause of dysphonia in the elderly