Turkish Journal of Geriatrics 2003 , Vol 6, Issue 2
YAŞLI KADINLARDA ÜROGENİTAL SİSTEM PROBLEMLERİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
Ayden ÇOBAN, Ahsen ŞİRİN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Araş. Gör., İzmir
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir
Yaşlıların çeşitli psikolojik sosyal ve tıbbi sorunları vardır. Bu sorunlardan biri de ürogenital sistem hastalıklarıdır. Toplumuzda yaşlı kadınlarda en çok görülen ürogenital sistem hastalıkları rektosel ve sistoseldir. Bu hastalıklar ise yaşlı kadınların muayenesinde üriner inkontinans ve uterus prolaps bulgularıyla ortaya çıkmaktadır. Çalışma ortamlarında ve yaşadıkları sosyal çevrede bu tür problemleri olan yaşlı kadınlarla sık karşılaşan hemşireler, bu kadınlara eğitim vermeli ve gerekli bakımı almaları için sağlık kuruluşlarına yönlendirmelidirler. Özellikle kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde çalışan hemşirelerin, bu tip hastalara eğitim, bakım verme ve cerrahi tedavi olasılığına karşı hazırlama ve cerrahi tedavi sonrası bakım konusunda gerekli bilgi ve beceri sahibi olması gerekmektedir. Keywords : Yaşlı, Ürogenital Sistem, Üriner inkontinans, Uterus prolaps, Hemşirelik Yaklaşımı