Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 4
Editöre Mektup
Hakan YAMAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Isparta Sn. Dr. Abdullah Cindaş'ın, derginizin 4/2-2001 sayısında çıkan "Yaşlılarda Egzersiz Uygulamasının Genel İlkeleri" yazısını beğeniyle okudum. Özellikle birer uzlaşı sonucu geliştirilen birçok kurumun yönergelerine yer verilmesi olumluydu (1). Ancak bu yazı çerçevesinde kullanılan dile ilişkin bazı değinmelerde bulunmak istiyorum. Sporcu sağlığı alanında, kendine özgü bir alan dili geliştirme çabaları sürdürülmektedir ve buna ilişkin öneriler de vardır (2-3). Buna göre, egzersiz yerine alıştırma fiziksel aktivite yerine bedensel etkinlik aerobik egzersiz yerine dayanıklılık çalışmaları ya da alıştırmaları şiddet yerine yeğinlik ya da bazen yoğunluk mod yerine yüklenme biçimi fiber yerine lif kardiak ontput yerine kalp debisi maximal kalp hızı yerine doruk kalp atım sayısı dirençli egzersizler yerine kuvvet çalışmaları ya da alıştırmaları tek tekrar maksimum yerine tek doruk yineleme 10 tekrar maksimum yerine doruk birim ağırlık vb. kullanılması önerilmektedir. Ayrıca metin içinde kullanılan kondüsyon kelimesi yerme kondisyon, yetenek kelimesi yerine beceri kullanılması daha uygun olur. Sporsal etkinliklerin olumlu bedensel etkileri olduğu kadar ruhsal olumlulukları da bildirilmektedir. Bireylerin esenliklerine (wellness) katkıları tartışılmazdır, ancak depresyon gibi psikopatolojilerdeki yararına ilişkin kesin kanıtlar (evidence) bulunmamaktadır. Bu alanda yapılan birçok araştırma yöntem sorunları nedeniyle eleştirilmektedir (4-5). Düzenli spora başlamadan önce spora katılım öncesi muayenenin önemi bu çalışmada vurgulanmıştır. Ancak rutin klinik muayene ve sorgulama dışında egzersiz stres testi (EST) endikasyonları konusuna yeterince değinilmemiştir. Amerikan Spor Hekimliği Koleji'ne (ACSM) göre (6), sağlıklı görünen ve şiddetli yüklenmelerde bulunmak isteyen 50 yaşın üstündeki kadın ve 40 yaşın üstündeki erkeklerde EST öngörülürken, yüksek koroner risk grubuna dahil olan ya da kalp, akciğer ve metabolik sorunu olan bireylerde EST endikasyonu orta düzeydeki yüklenmelerde' bile Önerilmektedir. Ayrıca olası bir kalp dolaşım patolojisini tespit etmek amacıyla PAR-Q gibi, anketler uygulanabilir [Türkçe çevirisine http://saglik.tr.net sayfasından erişilebilir] (7). Bedensel etkinlik düzeyini saptamada sorgu formlarının kullanımı ekonomik ve kolay bir yöntemdir. Yazıda önerilen yabancı anket yerine Türk dilinde geliştirilmiş bir anketi önermek mümkündür. Anket doğrudan yaşlılara yönelik olmasa da geniş bir yaş grubunu kapsaması (19-53 yaş) nedeniyle kullanım için uygun olabilir (8). Sn. Cindaş'ın belirttiği gibi ülkemizde yaşlıların yaşam biçimine sporsal etkinliklerin kazandırılmasında hekimlerin önemli katkıları olacaktır ve bu bağlamda sporcu sağlığı kavramının yaşlılar boyutuyla ele alınması elzemdir. *Şiddetli yüklenme (yüklenme yeğinliğinin > %60 maksVO2 olduğu alıştırmalar). 20 dakikadan uzun sürdürülemeyen ağır yüklenmelerdir. *iki ya da daha fazla risk etmenine sahip olan ya da koroner yakınmalara sahip olanlar *Orta düzeydeki yüklenme (yüklenme yeğinliğinin %40-60 maksVO2 olduğu alıştırmalar) birey tarafından zorlanmadan, uzunca süre yapılabilen ve yarışma özelliği olmayan alıştırmalardır.