Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 4
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
İlk kez 1982 yılında yapılan "Uluslararası Yaşlanma Asamblesi" , 20 yıl sonra 12 Nisan 2002 tarihinde tekrarlandı. Bu Asamblede yayınlanan "Yaşlanma 2002, Uluslararası Eylem Planı"nın amacı; "Her yerde insanların güvenli ve saygın şekilde yaşlanmalarını ve toplumlarında bütün haklara sahip birer vatandaş olarak yaşamaya devam etmelerini garanti etmek" şeklinde ifade edilebilmektedir. bu bağlamdaki eylem önerileri öncelikli üç konuya göre düzenlenmiştir. Bunlar "Yaşlılar ve Kalkınma", "Yaşlılıkta Sağlık ve İyi Olma Durumunun Artırılması" ve Güvenli, Kolaylaştırıcı, Destekleyici Çevrelerin Sağlanması"dır. Her yıl 1 Ekim "Uluslararası Yaşlılar Günü'nde pek çok etkinlik gerçekleştirilmektedir, oysa yaşlanma konusu süregen olarak gündemde tutulmalıdır. Politik katılımları sağlamak için, çok yönlü ve hakkaniyete dayalı yaklaşımlarla birleşerek hareket etmek gerekmektedir. Yaşlanma konusu ile sosyal, ekonomik kalkınma ve insan hakları konularının çerçeveleri ilişkilendirilebilirse" Üretken, başarılı ve sağlıklı yaşlanma" kavramından bahsedilebilir. Saygılarımla Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL