Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 3
Yaşlılarda özürlülüğün değerlendirimine yönelik çok merkezli epidemiyolojik çalışma
Şule ARSLAN, Yeşim GÖKÇE-KUTSAL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı – Ankara Beklenen yaşam süresinin uzaması ve toplumdaki yaşlı bireylerin sayısındaki artış ile özürlü yaşlı bireylerin sayısında bir artış olmaktadır. Özürlü yaşlı bireylerin sayısındaki artış sadece popülasyonun yaşlanmasına değil, aynı zamanda medikal teknolojinin kullanımına da bağlıdır. Özürlülük dinamik bir kavramdır ve değişik özürlülük tiplerini içerir. Özürlülük buzdağı tanımı, içerdiği problemlerin boyutunu oldukça iyi yansıtmaktadır. Zaman içerisinde özürlülük dalgalanmalar gösterebilir; bir kez özürlü olan, her zaman için özürlü olacaktır anlamına gelmez. Günlük yaşam aktiviteleri en önemli özürlülük göstergelerinden biri olmuştur. Çok merkezli bu çalışmanın amacı, 60 yaş üzerindeki bireylerde; özürlülük, günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık düzeyi, yardımcı cihaz kullanımı ve kronik hastalıkların prevalansını saptamaktı. Çalışmamızda özürlülük oranı kadınlarda %33.2, erkeklerde %29.4 idi. Çalışmaya katılan grupta ömür boyu özürlülük bildiren bireylerin oranı ise %4.1 idi. Günlük yaşam aktivitelerinde kadınların %46.8'i, erkeklerin %71.8'i bağımsız olduğunu bildirdi. En sık karşılaşılan kronik hastalıklar; hipertansiyon, osteoartrit, kalp yetmezliğ ve diabetes mellitus idi. Bu ülkemizde yaşlılarda özürlülük düzeyinin saptanmasına yönelik olarak yürütülen ilk çalışmadır. Yaşlılarda ortaya çıkan özürlülük genellikle hafif ve orta derecededir ve özürlülüğün önlenmesi klinisyenler için başlıca hedef olmalıdır. Keywords : Özürlülük, Günlük yaşam aktiviteleri, Yardımcı cihazlar, Yaşlılık, Kronik hastalıklar