Turkish Journal of Geriatrics 2002 , Vol 5, Issue 3
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Yaşlı nüfusun hızla artması ile uzun yaşamın getirdiği yalnızlık, yoksulluk, özürlülük, krınik hastalıklar, bakım ve destek gereksinimi; yaşlı sorunları ve yaşlılık hizmetlerinin tüm yönleri ile yeniden ele alınmasını gündeme getirmiştir. Yaşlı açısından her anlamda güçlü güvenlik anlayışının, yaşlı ile genç arasında karşılıklı yakın ilişki ve desteğin geliştiği toplumlarda var olduğu gözlemlenmektedir. Genç hekimlerce kurgulanan ve gerçekleştirilen araştırmalarda yaşlıların sağlık sorunlarına sadece erken tanı, etkin tedavi ve rehabilitasyon açısından değil, koruyucu hekimlik penceresinden de bakılması bilimsel ve toplumsal açıdan ciddi bir kazanıma yol açacaktır. Saygılarımla Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL