Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 2
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL
Tıp, bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak insan ömrü uzamaktadır. Yaşlılarda yaşam kalitesinin artırılabilmesi ve bu anlamda sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların rasyonalize edilmesi, ancak yaşlıları hedef alan kapsamlı, iyi tasarlanmış ve güvenilir nitelikteki araştırmaların sonuçları göz önüne alınırsa gerçekleşecektir. Bu çalışmalardan elde edilen fikirlerin yaşlılarda farklılıklar arz eden tanısal mantık ve tedavi ilkeleri yanında özürlülükten korunmaya yönelik önlemlerin planlanması ve mevcut kaynakların daha etkin kullanımı için de yol gösterici olacağı kesindir. 2001 yılı "En iyi araştırma" ödülü için başvuru koşulları dergimizin bu sayısında ve internet adresinde yayınlanmıştır. Başarılar dilerim. Saygılarımla, Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL