Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 2
EDİTÖRDEN
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
İçinde bulunduğumuz 1999 YAŞLILAR YILI'nda Temmuz-6 Ağustos 1982'de Viyana'da gerçekleşen "WORLD ASSEMBLY on AGEING" raporunu anımsamakta yarar olduğu düşüncesi ile önemle üzerinde durulan noktaları şöyle sıralayabiliriz: Yaşlılar fiziksel ve mental olarak kötüye kullanılmamalı, toplumun sosyal, eğitsel ve kültürel kaynaklarını kullanabilmeli. Yaşlı birey potansiyelini geliştirme şansına sahip olabilmeli, nerede yaşarsa yaşasın temel özgürlük ve insan haklarına sahip olmalı. Hastalıklardan korunmak için sağlık hizmetlerinden rahatlıkla yaralanabilmeli, olabildiğince uzun süre kendi ortamında yaşayabilmeli, yeterli gelire sahip olmalı ve güvenli bir çevrede yaşayabilmeli, kapasite ve ilgi alanına göre hizmet verebilmeli, iş gücüne katılabilmeli, bilgi ve deneyimlerini genç kuşaklara aktarabilmek için kendi ile ilgili politikaların saptanmasında aktif rol alabilmelidir. Bütün bunlara yeterli sağlık hizmeti vermeye çalışan biz hekimlerin de özverili katkıları ile ulaşılabileceği açıktır. Bu anlamda ilk adım da yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili bilimsel çalışmaların gerçekleşmesi ve meslektaşlarımızla paylaşılmasıdır. Saygılarımla, Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE-KUTSAL